Kardiovaskulární simulační centrum

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Interní kardiologická klinika

Vzdělávací program

O nás

Kardiovaskulární simulační centrum je první simulační pracoviště postgraduální výuky kardiologie v České republice. Jeho poslání vidíme v přípravě budoucích kardiologů, intervenčních kardiologů, arytmologů a dalších specializovaných odborníků na invazivní a intervenční výkony ve virtuálním 3D prostředí, zcela bezpečném jak pro lékaře a lékařky, tak pro simulované „pacienty“. Absence rentgenového záření a možnost simulovat diagnostické i terapeutické výkony ve virtuálním prostředí umožňuje intenzivní přípravu a zkrácení učící křivky specializovaných výkonů. Centrum vzniklo v roce 2019 při Interní kardiologické klinice z iniciativy přednosty kliniky Doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D. Cílem centra je rozvoj do podoby komplexního simulačního pracoviště pokrývající široké spektrum postgraduální a superspecializované edukační činnosti.

Vzdělávání

V současné době je možné absolvovat tři úrovně celodenních výukových workshopů, které probíhají v malých skupinách typicky 4 účastníků.

Základy koronarograf. vyšetření

 • Základní principy práce při invazivním vyšetření
 • Zásady bezpečnosti při invazivním vyšetření
 • Příprava pacienta, cévní přístup
 • Materiál používaný k invazivnímu vyšetření, výběr katetrů
 • Základní projekce při koronarografickém vyšetření a hodnocení nálezu, názvosloví koronárních tepen
 • Anomálie koronárního řečiště, komplikace koronarografického vyšetření
 • Hands-on simulační trénink

Základy PCI 1

 • Základní principy práce při intervenčním výkonu
 • Zásady bezpečnosti při intervenčním výkonu
 • Materiál používaný k intervencím, výběr katetrů
 • Základy funkčního vyšetření koronárního řečiště (FFR, RFR, iFR) a jejich interpretace
 • Běžné komplikace intervenčního výkonu a jejich řešení
 • Hands-on simulační trénink PCI

Základy PCI 2

 • Intravaskulární zobrazovací metody – OCT, interpretace nálezů
 • Intravaskulární zobrazovací metody – IVUS, interpretace nálezů
 • Základy přístupu k chronickému uzávěru koron. tepny (CTO)
 • Hands-on simulační trénink PCI

Komplikace koronarografie a PCI

 • Bezpečnost invazivních vyšetřovacích metod
 • Komplikace diagnostických invazivních vyšetření koronárních tepen a postupy k jejich řešení
 • Bezpečné postupy při intervenčních výkonech na koronárních tepnách
 • Komplikace spojené s anatomií a postižením koronárních tepen a jejich řešení
 • Komplikace spojené s postupy při intervenčním výkonu a jejich řešení
 • Komplikace spojené s celkovým stavem pacienta a jejich řešení

PCI kmene levé koronární tepny (ACS)

 • Základní principy při komplexních intervencích
 • Možnosti funkčního vyšetřování kmene ACS
 • Intravaskulární zobrazovací metody při výkonech na kmeni ACS
 • Metody přípravy léze při komplexních intervencích
 • Bezpečnost výkonu při intervenci kmene ACS
 • Komplikace PCI při výkonech v oblasti kmene ACS
Školící akce se konají s odbornou garancí České kardiologické společnosti a České asociace intervenční kardiologie.

Kalendář akcí

Datum konání Název akce
Pá 10.2.2023 Základy koronarografie
Út 7.3.2023 Základy PCI1
Po 3.4.2023 Základy PCI2
St 10.5.2023 Komplikace koronarografie a PCI
Út 6.6.2023 PCI kmene levé koronární tepny (ACS)

Fotografie z akcí

Základy PCI 2

Červen 2022 Simulační Workshop


Základy SKG

Květen 2022 Simulační Workshop


Základy PCI 2

Prosinec 2021 Simulační Workshop


Základy PCI 1

Listopad 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Listopad 2021 Simulační Workshop


Základy PCI

Květen 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Duben 2021 Simulační Workshop


Základy PCI

Březen 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Březen 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Únor 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Červen 2020 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření a PCI

Prosinec 2019 Simulační Workshop


Náš tým kardiogram

Jan Kaňovský

MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., FESC

vedoucí lékař simulačního centra

Martin Poloczek

MUDr. Martin Poloczek

vedoucí lékař pracoviště intervenční kardiologie

Petr Jeřábek

MUDr. Petr Jeřábek

zástupce vedoucího lékaře pracoviště intervenční kardilogie

Otakar Boček

MUDr. Otakar Boček

intervenční kardiolog, vedoucí lékař stacionáře

Roman Štípal

MUDr. Roman Štípal, Ph.D.

intervenční kardiolog

Kristýna Hlaváčová

Ing. Kristýna Hlaváčová

biomedicínský inženýr

Ivona Kask

Ing. Ivona Kask

biomedicínský inženýr

David Pospíšil

Ing. David Pospíšil, Ph.D.

vedoucí biomedicínský inženýr IKK

Ondřej Toman

MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

primář IKK

Petr Kala

Doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

přednosta IKK

Kontakt

Kardiovaskulární simulační centrum
Interní kardiologická klinika
Fakultní nemonice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
Mezinárodní edukační centrum Center of excellence

FN Brno, Jihlavská 20
Pavilon I1, přízemí
625 00 Brno

e-mail: info@kardiosim.cz
telefon: +420 532 232 738
fax: +420 532 232 725

Napište nám