Kardiovaskulární simulační centrum

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Interní kardiologická klinika

Vzdělávací program

O nás

Kardiovaskulární simulační centrum je první simulační pracoviště postgraduální výuky kardiologie v České republice. Jeho poslání vidíme v přípravě budoucích kardiologů, intervenčních kardiologů, arytmologů a dalších specializovaných odborníků na invazivní a intervenční výkony ve virtuálním 3D prostředí, zcela bezpečném jak pro lékaře a lékařky, tak pro simulované „pacienty“. Absence rentgenového záření a možnost simulovat diagnostické i terapeutické výkony ve virtuálním prostředí umožňuje intenzivní přípravu a zkrácení učící křivky specializovaných výkonů. Centrum vzniklo v roce 2019 při Interní kardiologické klinice z iniciativy přednosty kliniky Prof. MUDr. Petra Kaly, Ph.D. Cílem centra je rozvoj do podoby komplexního simulačního pracoviště pokrývající široké spektrum postgraduální a superspecializované edukační činnosti.

Vzdělávání

V současné době je možné absolvovat tři úrovně celodenních výukových workshopů, které probíhají v malých skupinách typicky 4 účastníků.

Základy koronarograf. vyšetření

 • Základní prinicipy práce při invazivním vyšetření
 • Zásady bezpečnosti při invazivním vyšetření
 • Příprava pacienta, cévní přístup
 • Materiál používaný k invazivnímu vyšetření, výběr katetrů
 • Základní projekce při koronarografickém vyšetření a hodnocení nálezu, názvosloví koronárních tepen
 • Anomálie koronárního řečiště, komplikace koronarografického vyšetření
 • Hands-on simulační trénink

Základy PCI 1

 • Základní prinicipy práce při intervenčním výkonu
 • Zásady bezpečnosti při intervenčním výkonu
 • Materiál používaný k intervencím, výběr katetrů
 • Základy funkčního vyšetření koronárního řečiště (FFR, RFR, iFR) a jejich interpretace
 • Běžné komplikace intervenčního výkonu a jejich řešení
 • Hands-on simulační trénink PCI

Základy PCI 2

 • Intravaskulární zobrazovací metody – OCT, interpretace nálezů
 • Intravaskulární zobrazovací metody – IVUS, interpretace nálezů
 • Základy přístupu k chronickému uzávěru koron. tepny (CTO)
 • Hands-on simulační trénink PCI

PCI kmene levé koronární tepny (ACS)

 • Základní principy při komplexních intervencích
 • Možnosti funkčního vyšetřování kmene ACS
 • Intravaskulární zobrazovací metody při výkonech na kmeni ACS
 • Metody přípravy léze při komplexních intervencích
 • Bezpečnost výkonu při intervenci kmene ACS
 • Komplikace PCI při výkonech v oblasti kmene ACS

Komplikace koronarografie a PCI

 • Bezpečnost invazivních vyšetřovacích metod
 • Komplikace diagnostických invazivních vyšetření koronárních tepen a postupy k jejich řešení
 • Bezpečné postupy při intervenčních výkonech na koronárních tepnách
 • Komplikace spojené s anatomií a postižením koronárních tepen a jejich řešení
 • Komplikace spojené s postupy při intervenčním výkonu a jejich řešení
 • Komplikace spojené s celkovým stavem pacienta a jejich řešení

Uzávěr PFO a ASD

 • Základy diagnostiky a indikační kritéria uzávěru PFO a ASD
 • Základní principy práce při katetrizaci pravého srdce
 • Zásady bezpečnosti při strukturální intervencích
 • Materiál používaný k uzávěrům PFO a ASD
 • Hands-on simulační trénink

Septální punkce, uzávěr ouška levé síně

 • Základy diagnostiky a indikační kritéria LAAO
 • Základní principy práce při katetrizaci pravého srdce a septální punkci
 • Zásady bezpečnosti při strukturální intervencích zahrnujících punkci septa síní
 • Materiál používaný k LAAO
 • Hands-on simulační trénink
Školící akce se konají s odbornou garancí České kardiologické společnosti a České asociace intervenční kardiologie.

Kalendář akcí

Datum konání Název akce
středa 21.2.2024 Základy koronarografického vyšetření
úterý 5.3.2024 Základy PCI 1
středa 13.3.2024 PCI kmene levé koronární tepny (ACS)
čtvrtek 4.4.2024 Uzávěr PFO a ASD
úterý 23.4.2024 Základy PCI 2
středa 22.5.2024 Komplikace koronarografie a PCI
středa 5.6.2024 Septální punkce, uzávěr ouška levé síně

Fotografie z akcí

Základy PCI 1

Listopad 2023 Simulační Workshop


Základy koronografie

Říjen 2023 Simulační Workshop


PCI kmene levé koronární tepny

Červen 2023 Simulační Workshop


Komplikace koronarografie a PCI

Květen 2023 Simulační Workshop


Základy PCI 2

Duben 2023 Simulační Workshop


Základy PCI

Březen 2023 Simulační Workshop


Základy SKG

Únor 2023 Simulační Workshop


Základy SKG

Únor 2023 Simulační Workshop


Náš tým kardiogram

Jan Kaňovský

MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., FESC

vedoucí lékař simulačního centra

Martin Poloczek

MUDr. Martin Poloczek, MBA

intervenční kardiolog

Petr Jeřábek

MUDr. Petr Jeřábek

intervenční kardiolog

Otakar Boček

MUDr. Otakar Boček

intervenční kardiolog, vedoucí lékař stacionáře

Roman Štípal

MUDr. Roman Štípal, Ph.D.

intervenční kardiolog

Martin Hudec

MUDr. Martin Hudec

fellow intervenční kardiologie

Kristýna Hochmanová

Ing. Kristýna Hochmanová

biomedicínský inženýr

Ivona Kask

Ing. Ivona Kask

biomedicínský inženýr

Radka Smitalová

Ing. Radka Smitalová

biomedicínský inženýr

David Pospíšil

Ing. David Pospíšil, Ph.D.

vedoucí biomedicínský inženýr IKK

Ondřej Toman

MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

primář IKK

Petr Kala

Prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

přednosta IKK, vedoucí lékař Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie

Kontakt

Kardiovaskulární simulační centrum
Interní kardiologická klinika
Fakultní nemonice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
Mezinárodní edukační centrum Center of excellence

FN Brno, Jihlavská 20
Pavilon I1, přízemí
625 00 Brno

e-mail: info@kardiosim.cz
telefon: +420 532 232 738
fax: +420 532 232 725

Napište nám