Kardiovaskulární simulační centrum

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Interní kardiologická klinika

Vzdělávací program

O nás

Kardiovaskulární simulační centrum je první simulační pracoviště postgraduální výuky kardiologie v České republice. Jeho poslání vidíme v přípravě budoucích kardiologů, intervenčních kardiologů, arytmologů a dalších specializovaných odborníků na invazivní a intervenční výkony ve virtuálním 3D prostředí, zcela bezpečném jak pro lékaře a lékařky, tak pro simulované „pacienty“. Absence rentgenového záření a možnost simulovat diagnostické i terapeutické výkony ve virtuálním prostředí umožňuje intenzivní přípravu a zkrácení učící křivky specializovaných výkonů. Centrum vzniklo v roce 2019 při Interní kardiologické klinice z inciativy přednosty kliniky Doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D. Cílem centra je rozvoj do podoby komplexního simulačního pracoviště pokrývající široké spektrum postgraduální a superspecializované edukační činnosti.

Vzdělávání

V současné době je možné absolvovat tři úrovně celodenních výukových workshopů, které probíhají v malých skupinách typicky 4 účastníků.

Základy koronarograf. vyšetření

 • Základní prinicipy práce při invazivním vyšetření
 • Zásady bezpečnosti při invazivním vyšetření
 • Příprava pacienta, cévní přístup
 • Materiál používaný k invazivnímu vyšetření, výběr katetrů
 • Základní projekce při koronarografickém vyšetření a hodnocení nálezu, názvosloví koronárních tepen
 • Anomálie koronárního řečiště, komplikace koronarografického vyšetření
 • Hands-on simulační trénink

Základy PCI 1

 • Základní prinicipy práce při intervenčním výkonu
 • Zásady bezpečnosti při intervenčním výkonu
 • Materiál používaný k intervencím, výběr katetrů
 • Základy funkčního vyšetření koronárního řečiště (FFR, RFR, iFR) a jejich interpretace
 • Běžné komplikace intervenčního výkonu a jejich řešení
 • Hands-on simulační trénink PCI

Základy PCI 2

 • Intravaskulární zobrazovací metody – OCT, interpretace nálezů
 • Intravaskulární zobrazovací metody – IVUS, interpretace nálezů
 • Základy přístupu k chronickému uzávěru koron. tepny (CTO)
 • Hands-on simulační trénink PCI

Kalendář akcí

Datum konání Název akce
St 22.9.2021 Základy koronarografického vyšetření
St 13.10.2021 Základy PCI 1
Út 9.11.2021 Základy PCI 2
Čt 11.11.2021 Základy koronarografického vyšetření
Út 30.11.2021 Základy PCI 1
Čt 9.12.2021 Základy PCI 2

Fotografie z akcí

Základy PCI

Květen 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Duben 2021 Simulační Workshop


Základy PCI

Březen 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Březen 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Únor 2021 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření

Červen 2020 Simulační Workshop


Základy koronarografického vyšetření a PCI

Prosinec 2019 Simulační Workshop


Náš tým kardiogram

Jan Kaňovský

MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., FESC

vedoucí lékař simulačního centra

Martin Poloczek

MUDr. Martin Poloczek

vedoucí lékař pracoviště intervenční kardiologie

Petr Jeřábek

MUDr. Petr Jeřábek

zástupce vedoucího lékaře pracoviště intervenční kardilogie

Otakar Boček

MUDr. Otakar Boček

intervenční kardiolog, vedoucí lékař stacionáře

Roman Štípal

MUDr. Roman Štípal, Ph.D.

intervenční kardiolog

Kristýna Hlaváčová

Ing. Kristýna Hlaváčová

biomedicínský inženýr

Ivona Prokopová

Ing. Ivona Prokopová

biomedicínský inženýr

David Pospíšil

Ing. David Pospíšil, Ph.D.

vedoucí biomedicínský inženýr IKK

Ondřej Toman

MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

primář IKK

Petr Kala

Doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

přednosta IKK

Kontakt

Kardiovaskulární simulační centrum
Interní kardiologická klinika
Fakultní nemonice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
Mezinárodní edukační centrum Center of excellence

FN Brno, Jihlavská 20
Pavilon I1, přízemí
625 00 Brno

e-mail: info@kardiosim.cz
telefon: +420 532 232 738
fax: +420 532 232 725

Napište nám